Paměť Krkonoš, z. ú., U 19 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové - Třída Josefa II., čp. 83, CZ-542 26 Horní Maršov - IČ: 03336573 - info@pametkrkonos.cz