Paměť Krkonoš

Děkujeme

za podporu děkujeme

za spolupráci

  • SEVER Horní Maršov
  • Jan Macháček
  • Pavel Göbl
  • Klára Stejskalová
  • DRAG s.r.o.

Finanční dar Paměti Krkonoš

Pokud máte zájem podpořit činnost Paměti Krkonoš, konkrétní aktivity či projekty finančním darem, můžete učinit tak bankovním převodem do České spořitelny

Jestliže u fyzických osob bude dar v jednom kalendářním roce vyšší než 1 000 Kč a u právnických osob převýší 2 000 Kč, vystavíme Vám darovací smlouvu s potvrzením o výši přijatého daru, který můžete coby dárce uplatnit v souladu se zákonem o dani z příjmů pro snížení Vašeho daňového základu. Pro více informací nás kontaktujte.

Dary a licenční zápůjčky archivu Paměti Krkonoš

Paměť Krkonoš spravuje archiv písemností, dokumentů, listin, fotografií, audio a videozáznamů a dalších materiálů, které se týkají regionu Krkonoše. Pokud jste Vy sami či někdo z Vašeho blízkého okolí vlastníkem těchto dokumentů, budeme rádi, pokud nás kontaktujete. Zajistíme digitalizaci takových dokumentů a zařadíme je do našeho digitálního archivu. Pokud by si takové dokumenty či předměty chcete nadále ponechat, v pořádku Vám je vrátíme.

V každém z případů budou s majitelem vždy domluveny podmínky jejich věnování i užití. Všichni dárci či majitelé budou uvedeni u daných dokumentačních materiálů.

Dobrovolníci

Pokud máte zájem podpořit Paměť Krkonoš dobrovolnickou prací, budeme rádi, kontaktujte nás.