Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Název žadatele: Paměť Krkonoš, z. ú.

Název projektu: Archa Krkonoš - společná historie i současnost

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000777

Doba realizace: 10/2017 – 09/2018

Hlavní cíl projektu: Nastartování spolupráce v oblasti poznávání společné česko-polské historie, aktuálních celospolečenských témat a nalézání společné identity oblasti Krkonoš. Současně je cílem iniciovat zájem institucí a jednotlivců na obou stranách hranice o tato témata.

Hlavní aktivity: Vytvoření metodiky zpracování dat pro vznik a zpřístupnění elektronické databáze Archa Krkonoš s velkým množstvím údajů včetně současných, a především dobových fotografií.

Výstup projektu: Archa Krkonoš® Metodika pro vytvoření a editaci webové aplikace

Název projektu: Vytvoření aplikace Archa Krkonoš

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001003

Doba realizace: 10/2017 – 09/2018

Hlavní cíl projektu: Prohloubení zájmu o poznávání společné CZ-PL historie, aktuálních celospolečenských témat a nalézání společné identity oblasti Krkonoš. Současně je cílem iniciovat zájem institucí a jednotlivců z obou stran hranice o tato témata.

Hlavní aktivity: Vytvoření a zpřístupnění elektronické databáze Archa Krkonoš s velkým množstvím údajů vč. současných, a především dobových fotografií. Pro vznik databáze je nutné vytvořit aplikaci pro vkládání a zpřístupnění dat.

Výstup projektu: https://archakrkonos.cz

Název žadatele: Gmina Miejska Kowary (Město Kowary)

Název partnera: Paměť Krkonoš, z. ú.

Název projektu: Arka Karkonoszy - wspólna historia i teraźniejszość

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000834

Výstupy projektu: https://www.youtube.com/watch?v=sWlqtlqGoeA