Paměť Krkonoš

Metodika

Metodika práce aneb 4 x Z

Z1 - ZÍSKÁVÁNÍ

  • fotografií, negativů, diapozitivů, pohlednic, filmů a elektronických dat formou darů, nákupem nebo pronájmem od profesionálních a amatérských autorů, popřípadě jejich dědiců se smluvním ujednáním o autorských právech
  • historických informací, dokumentů, obrazových materiálů a drobných předmětů z rodinných, veřejných a sběratelských archivů

Z2 - ZPRACOVÁNÍ

  • fotografií, negativů, diapozitivů, pohlednic, filmů, elektronických dat a informací skenováním, ofocením, přepisem a jiným kopírováním
  • historických dat zápisem výpovědi, soupisem, přepisem, překladem, skenováním, ofocením a jiným kopírováním do badatelsky příhodné podoby

Z3 - ZATŘÍDĚNÍ

  • fotografií, negativů, diapozitivů, pohlednic, filmů, elektronických dat a informací o autorech do jednotné databáze, uložení originálů a kopií ve vlastním zabezpečeném archivu
  • dat a obrazového materiálu k jednotlivým objektům s propojením na jednotlivou osobu, rodinu, organizaci, spolek, profesi, lokalitu nebo výraznou událost

Z4 - ZPŘÍSTUPNĚNÍ

  • autorských děl pro publikační, výstavní, badatelské, filmové, sběratelské a dokumentační využití
  • zpracovaného historického adresáře v badatelně, a především prostřednictvím webových stránek na internetu; s možností uživatelů přes redakci doplňovat další data ke konkrétní osobě, rodině, organizaci, spolku, profesi, lokalitě nebo výrazné události; zajištění externí badatelské, publikační a přednáškové činnosti